top of page

Injection Molders 

1 to 100 Ton

Arburg 50 Ton

501 to 1000 Ton

Engel 300 Ton_a.jpg

101 to 300 Ton

Ferromatik 195 Ton_a.jpg

301 to 500 Ton

Ferromatik 310 Ton_c.jpg

1000 Ton+

Demag 1124 Ton_a.jpg
bottom of page